UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SUCHANIK GDAŃSK

Regulamin

 

 R E G U L A M I N

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„SUCHANIK” GDAŃSK1. Klubowicz słucha i stosuje się do poleceń trenera.

2. Nie oddala się od grupy bez powiadomienia trenera.

3. Przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz fair – play.

4. Dba o higienę osobistą oraz zdrowo się odżywia.

5. Szanuje rzeczy kolegów, koleżanek i własne.

6. Szanuje i strzeże dobra Klubu – opiekuje się sprzętem sportowym.

7. Daje przykład swoim zachowaniem innym.

8. Nie krzyczy na kolegów i koleżanki.

9. Okazuje pomoc słabszym kolegom i koleżankom.

10. Bierze aktywny udział w treningach.

11. Klubowicz swoją postawą godnie reprezentuje Klub i dba o jego honor.